Tudalen Hafan / Home Page
Rhestr o dudalennau sy’n cynnwys delweddau wedi’u digideiddioGobeithio y byddwch yn mwynhau pori drwy’r delweddau sydd yn ein catalogau ar-lein o’r hyn a geir yn ein casgliadau. Dilynwch y dolenni isod a chofiwch ddod yn ôl bob hyn a hyn rhag ofn bod delweddau wedi’u hychwanegu.

Yn naturiol, rydym ond yn rhoi delweddau ar y we pan fydd gennym ganiatâd perchennog yr hawlfraint, neu ein bod mor hyderus â phosib nad ydym yn torri hawlfraint.

OrielauDefnyddir tudalen oriel pan fydd llawer o ddelweddau dan un eitem yn y catalog, megis albwm lluniau neu lyfr coginio.

ADX/375: Albwm Daniel Harton Davies

ADX/592: Pant-yr-allt

PE/1/1: Llyfr mapiau Ystad y Priordy, Aberteifi

WP/2/1: Llyfr coginio Webley-Parry

Catalogau gyda ffotograffau, cardiau post a mwyADX/230: Lluniau teuluoedd Savage a Richards, Cilcennin a Llambed

ADX/365: Hen luniau o ran ddeheuol Sir Aberteifi, a gopiwyd gan y diweddar Mr. M. Davies

ADX/370: Cardiau post, Taliesin, Talybont a Dyffryn Rheidol

ADX/404: Eitemau amrywiol o gyfnod y Rhyfel Mawr a'r Ail Ryfel Byd gan fwyaf

ADX/422: Delweddau amrywiol

ADX/470: Lluniau o Lanilar

ADX/471: Cerdyn coffa am James Edwin Brett a fu farw mewn tan yn yr Hen Goleg, Aberystwyth ar 9 Gorffennaf 1885

ADX/481: Lluniau ac eitemau eraill sy'n ymwneud ag etifeddiaeth morwrol y Sir (Harbwr Aberystwyth, y Bad Achub) y Brifysgol ayyb

ADX/552: Tri llun cysylltiedig a Thregaron

ADX/580: Llyfryn: Cerdded y Terfynnau (1977)

ADX/705: Llyfr Ymwelwyr, Borth

ADX/752: Dathlu coroni Edward VII yn Eglwysfach

ADX/894: Effemera a lluniau, ardal Goginan/Ystumtuen

ADX/926: Ffotograffau, Ystumtuen a Phonterwyd

ADX/929: Cardiau post a ffotograffau, Penparcau a Rhydyfelin

ADX/982: Teulu Morgans, Aberddwynant, Llanafan

ADX/1000: Cerdd Ladin i Thomas Pennant gan 'R. W.'

ADX/1017: Siop U. Davies, Aberystwyth

ADX/1030: Lluniau, Ysgol Pontgarreg ac ardal Llangrannog

ADX/1048: Gwys i Thomas Griffith, Pennant, Llanbadarn Trefeglwys (1813)

ADX/1051: Cardiau post, Aberystwyth a'r cylch

ADX/1125: David John Mathias, plismon, Aberystwyth

ADX/1160: Llun, 6 ITW Aberystwyth, Tachwedd 1940

ADX/1162: Lluniau cysylltiedig a Llanbadarn Fawr

ADX/1310: Lluniau o longau a morwyr

ADX/1535: Pont newydd yn Llanfarian

ADX/1556: Tri ffotograff

ADX/1579: Albwm teulu Hallworth

ADX/1580: Cerdyn post, 'Bwystfil y Borth'

ADX/1581: Cerdyn post, yr Arch, Hafod

ADX/1628: Tystysgrifau i Bronwen Thomas, Llechryd

ADX/1635: 'Autograph Book'

Casgliadau o sleidiauDarllenwch fwy am ein prosiect digido sleidiau ar ein blog.


ADX/429 Ceredigion gwledig

ADX/761 Y Brifysgol a lleoliadau eraill yn Aberystwyth

ADX/957 Rheilffordd Dyffryn Rheidol

ADX/987 Chwarel, Talgarreg

ADX/1207 South Ceredigion, 1960

ADX/1262 Glass slides on the subject of syphilis

ADX/1362 Carnifal Aberystwyth

ADX/1489 Casgliad Roland Everson

LIB/78 Rheilffordd Rheidol, Aberystwyth, ac ardal Pontarfynach

MUS/227 Casgliad Godfrey Hill

ArallMUS/59/27: Llythyrau teulu Williams, Llantood, 1811-1824: gohebiaeth teuluol o gyfnod Napoleon


Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau.


Archifdy Ceredigion Archives
Cyngor Sir Ceredigion County Council

Archifdy Ceredigion - diogelu'r gorffennol er lles y dyfodol
Admin