Tudalen Hafan / Home Page
Adneuo eich cofnodionMae'r Archifdy'n croesawu adneuo cofnodion a/neu rodd o gofnodion sy'n gysylltiedig â bywyd a gweithgareddau yng Ngheredigion, boed hynny gan y cyhoedd, gan gwmnïau neu gan sefydliadau a chymdeithasau.

Os hoffech drafod a fyddai eich cofnodion yn addas ar gyfer eu cadw yn yr Archifdy,cysylltwch â'r Archifydd, os gwelwch yn dda. Efallai y byddech hefyd yn hoffi darllen ein Polisi Casgliadau a'r Amodau Adneuaeth.Archifdy Ceredigion Archives
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Archifdy Ceredigion - diogelu'r gorffennol er lles y dyfodol
Admin